AUKSJONSVISA

På Kræmartorget ska det vara gamaldags auksjon.

Ta ein tur te Krestjansmo’n.

Det bli kø ved utedo’n.

Her kan du berre kope, sjå at andre æ mæ byr,

enn du kan hive deg i kampen

om ein ting som bli før dyr.

(Du) Kan bli den nye eigar’n tå ei fin fiolin

og sæt du strengatn på’n så bli det tona i’n.

Auksjonarius’n sjøl kan få eit digert høl

i boksa si når’n lyfta opp ei tåvefjøl.

Tjo faddiruddi-raddi, ruddi raddi-rie.

Ta deg ei fristund midt i slåttetie.

Tjo faddi-ruddi-raddi-ruddiraddi rei-sann.

Bli mæ og by på mjølkespann.

Heisann og lessmann og lensmann og hei…

Her finn du muggo, kaffekjel og bøllesett

kubbestol og vaskebrett,

slipestein og taburett.

Og baljo, pøtto, måleri og symaskin,

kaffeknulle og ein karde som æ brukt te lin.

Og her æ gamal radio og spelebord

skomakerlest og rokk og sneldestol.

Ta mæ campingstol og peng

før kanskji finn du det du treng

i ei tå bodo rundt på tunet

der som kræmaratn heng.

Tjo faddiruddi-raddi, ruddi raddi-ria.

Bildo tå tinge ligg på heimesia.

Tjo faddi-ruddi-raddi-ruddiraddi rei-sann.

Bli mæ på moroe, alle mann!

HEISANN OG LELL SANN OG LENSMANN OG HEIIII! (sann).