Leie av plass

Kr 500 for 3x3 meter (for alle fire dagene). Deretter kr 100 pr. meter. I første omgang er maksbredden pr. bod 9 meter. Dette for at flest mulig skal få være med. Hvis det blir plass til overs etter at påmeldingsfristen er ute så kan deltakere som trenger mer plass få slippe til. Leie betales på forskudd og dekker annonse- og adm.utgifter etc. Den blir IKKE refundert. Unntaket er hvis arrangementet blir avlyst. Tilgang til strøm i bobiler/vogner koster kr 300 for alle dagene. Dette betales ved frammøte. Det er ikke tilgang til strøm i salgsbodene midt på tunet, men telefoner og terminaler kan lades fritt i uthuset.

 

Regler 

Alle deltakere må være med alle dager og i hele åpningstiden (kl. 11-17) så sant ikke noe annet er avtalt med arrangør. Det er strengt forbudt med bilkjøring på markedsplassen i åpningstiden! De som vil ha tak over hodet, må sjøl sørge for dette. Alle skal rydde opp etter seg og ta med eget søppel hjem.

 

Overnatting

De som ønsker å selge utfra bobiler inne på markedsplassen, må gi beskjed om dette i god tid da det er begrenset plass på denne delen av tunet. Det er mulighet for parkering av campingvogner/bobiler for overnatting bak uthuset der det også er tilgang til strøm. Alle som skal overnatte må ha med brannslukningsapparat og skjøteledninger. 

 

Påmelding

Påmelding til Edel på tlf. 48252510/e-postadresse edelbakken@hotmail.com. Eller stikk innom Bruktbua på Hjørnet vis-à-vis Bergnadalen kirke :)