Fotoalbum

Ole Kristian Nyhagen åpner 2008-auksjonen med en fanfare på luren.

Fra auksjonen i 2008. Auksjonarius Elling Weimodet svinger klubba mens Arne Bergstrøm studerer uværsskyene.

2008.

2008.

Auksjonarius Elling Weimodet tar en velfortjent matbit. 2008.

2008.

2008.

Arne Bergstrøm. 2007.

Fra auksjonen i 2007. Til høyre Arne Bergstrøm.

Fra auksjonen i 2007.

Fra auksjonen i 2007.

Auksjonen foregår utendørs, men visningen er lagt til uthuset. 2007.

Ingunn Kristoffersen og Edel Bakken sitter i sekretariatet under auksjonen. Ingunn er kasserer og Edel tar seg av betalingsterminalen og forhåndsbud. 2008.

På auksjonen i 2007 ble det budt fram ei brudekiste fra Vågå, men den ble ikke solgt.

2007.

Vi arrangerte auksjon på lørdagen under Kremmertorget i juni både i -07, -08, -09 og -15. Dette var uhøytidelige auksjoner der selgerne på markedet og andre interesserte stilte med gjenstander. Bare et fåtall av gjenstandene hadde minstepriser og ytterst få av selgerne benyttet seg av muligheten til å by på egne ting for å få opp prisen. Når det da i tillegg viste seg at de fleste av de frammøtte kom for å oppleve stemningen og ikke for å handle, sier det seg selv at mange gjorde skikkelige kupp!